Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich “Wesołe Podlesianki” na realizację zadania publicznego pn. “Łączymy pokolenia poprzez aktywizację seniorów gminy Szczutowo, w powiecie sierpeckim”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Małgorzaty Pomiernej, tel.: (22) 376 85 10, e-mail: malgorzata.pomierna@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt.

Załącznik:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich “Wesołe Podlesianki”


21.08.2023 11:55

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Małgorzata Pomierna

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje

Powiązane