Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze “Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze “Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji Podaj Dobro na realizację zadania publicznego pt. Warsztaty porozumienia bez przemocy, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Cezarego Kowalskiego, tel.: (22) 376 85 72, e-mail: cezary.kowalski@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt.

Załącznik

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Warsztaty porozumienia bez przemocy


06.06.2023 14:32

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Cezary Kowalski

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje

Powiązane