Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zdania publicznego w obszarze “Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Stowarzyszenia Kulturalnego i Tradycji Wojskowej im. 22 Pułku Piechoty w Siedlcach na realizację zadania publicznego pn. “Wieczorki poetyckie dla seniora”, w obszarze “Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Małgorzaty Pomiernej, tel.: (22) 376 85 10, e-mail: malgorzata.pomierna@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.
Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt.

Załącznik:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Kulturalne i Tradycji Wojskowej im. 22 Pułku Piechoty w Siedlcach


17.05.2024 09:17
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Małgorzata Pomierna

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje

Powiązane