Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zdania publicznego w obszarze “Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji Rodziny Sadowskich na realizację zadania publicznego pn. “Pszczelarska Akademia Seniora”, w obszarze “Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Igi Plak, tel. (22) 376 85 10, e-mail: iga.plak@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt.

Załącznik:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Fundacja Rodziny Sadowskich


28.06.2024 08:00
umieścił: Patrycja Zęgota
wytworzył: Iga Plak

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje, Tryb pozakonkursowy

Powiązane