Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zdania publicznego w obszarze “Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji Podaj Dobro na realizację zadania publicznego w obszarze “Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” pt.: „Konsultacje psychologiczne dla dzieci w pieczy zastępczej z rodzin zastępczych”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Bożeny Suproniuk, tel.: (22) 37 68 553, e-mail: bozena.suproniuk@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.
Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt.

Załącznik:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Fundacja Podaj Dobro


02.07.2024 14:34
umieścił: Patrycja Zęgota
wytworzył: Bożena Suproniuk

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje, Tryb pozakonkursowy

Powiązane