Menu Zamknij

Usługi społeczne dobrane do potrzeb i możliwości

Czy instytucje i organizacje pomocy społecznej w Europie są elastyczne? Na ile okazały się odporne na nowe zjawiska społeczne, w tym zagrożenia? Takie pytania stawiali sobie przedstawiciele Europejskiej Sieci Społecznej (European Social Network, ESN) podczas drugiego spotkania grupy roboczej w Warszawie.

W kwietniowym spotkaniu wzięli udział delegaci członków międzynarodowego stowarzyszenia Europejska Sieć Społeczna. Samorząd województwa mazowieckiego jest w nim reprezentowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Gospodarzem spotkania był samorząd Warszawy, która również jest członkiem ESN-u.

Nadążyć za zmianami

W dwudniowych panelach dyskusyjnych, warsztatach i wizytach studyjnych dyrektorzy i inni przedstawiciele służb społecznych z krajów Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii poszukiwali m.in. odpowiedzi na pytanie o to, jak ich organizacje mogą rozwijać swoje zdolności adaptacyjne, aby zapewnić ciągłość wysokiej jakości usług dla większej liczby osób.

W szczególności omawiano wdrażanie podejść prewencyjnych i wczesnych interwencji, roli hurtowni baz danych i digitalizacji. Mówiono również o tym, jak rozwijać i zarządzać pracownikami, którzy są coraz bardziej obciążeni pracą.

Reprezentanci Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Piotr Nowak-Skyrpan i Paweł Gontarczyk z Biura Badań Społecznych, mieli okazję mówić o znaczeniu szerokiego zastosowania rozwiązań z dziedziny opieki nad seniorami przy wykorzystaniu elektronicznych detektorów upadku, alarmów osobistych i mierników parametrów medycznych.

Usługi dopasowane do potrzeb

– W porównaniu z sytuacją sprzed 10-15 lat, pracownicy socjalni muszą dziś odpowiadać na inny zestaw potrzeb. Rosnąca luka w zamożności, umiejętnościach cyfrowych i wykształceniu powoduje szereg wielorakich i złożonych rodzajów potrzeb

– powiedział Christian Fillet, przewodniczący Europejskiej Sieci Społecznej, otwierający Grupę Roboczą ESN w Warszawie.

Z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika, że aby sprostać temu rosnącemu zapotrzebowaniu, rządy i organizacje zbiorowo na całym świecie będą musiały wydać dodatkowe siedem miliardów dolarów na opiekę społeczną do 2030 roku. Ta wymagająca przyszłość stawia służby socjalne pod znaczną presją, co w obliczu poważnych wyzwań związanych z rekrutacją i utrzymaniem personelu utrudnia reagowanie na rosnące zapotrzebowanie na opiekę.

Prace nad rekomendacjami

ESN przygotuje i opublikuje jeszcze w tym roku raport o obszarach deficytowych w odniesieniu do zasobów służb pomocy społecznej, oparty na informacjach uzyskanych przez grupę roboczą ds. odporności i transformacji. Twórcy raportu zaproponują także rozwiązania systemowe, częściowo leżące poza bezpośrednimi kompetencjami służb socjalnych, będące w gestii polityków i działaczy samorządów różnego poziomu. Grupa robocza ds. odporności i transformacji spotka się ponownie w przyszłym roku, aby kontynuować pracę nad identyfikacją potrzeb i przykładów tego, co działa w odniesieniu do realizacji celu, jakim jest ograniczenie deficytu zasobów w kluczowych obszarach.

Przygotował: Paweł Gontarczyk, Biuro Badań Społecznych

Opublikowano wEureopean Social Network