Menu Zamknij

Wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej realizujących usługi społeczne na terenie woj. łódzkiego – 5-6.08 i 26-27.08.2024  

wykałd

W związku z realizacją projektu pt.: „Dla Ciebie, dla mnie, dla nas – rozwój usług społecznych na Mazowszu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021 – 2027, Priorytet IV Spójność społeczna i zdrowie, Działanie FERS.04.13 – Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w wizycie studyjnej dedykowanej w pierwszej kolejności Rzecznikom Ekonomii Społecznej i Solidarnej z województwa mazowieckiego, w dalszej kolejności innym przedstawicielom ekonomii społecznej, pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, instytucjom rynku pracy i integracji społecznej, która odbędzie się w Łodzi i Kutnie, w dwóch terminach, do wyboru: I termin – 5-6.08.2024 r. lub II termin – 26-27.08.2024 r.

Celem wizyty jest rozwój rzecznictwa ekonomii społecznej w województwie mazowieckim oraz zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk w zakresie tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej realizujących usługi społeczne.

Wizyty będą doskonałą okazją do przeprowadzenia bezpośrednich rozmów, poszukiwania nowych rozwiązań i nawiązania kontaktów.

Celem szczegółowym wizyt jest:

a) poznanie specyfiki funkcjonowania krajowych (z wyłączeniem woj. mazowieckiego) podmiotów ekonomii społecznej realizujących usługi społeczne oraz przykładowych branż/obszarów ich działania (produkty, usługi);

b) uświadomienie nowych możliwości pracy z podmiotami ekonomii społecznej i zainspirowanie do implementowania dobrych, sprawdzonych rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa mazowieckiego;

c) przedstawienie korzyści płynących z wykorzystania instrumentów ekonomii społecznej w rozwiązywaniu lokalnych problemów ekonomiczno-społecznych;

d) podjęcie współpracy z otoczeniem na rzecz rozwoju ekonomii społecznej /JST, biznes, szkoły, uczelnie, media itd./;

e) zwiększenie liczby zlecanych/powierzanych przez jednostki samorządu terytorialnego usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej.

Udział w wizycie jest całkowicie bezpłatny. Zapewniamy Państwu transport z parkingu dla autokarów przy Pałacu Kultury i Nauki (od ul. Marszałkowskiej) w Warszawie, ubezpieczenie, wyżywienie, nocleg i przede wszystkim możliwość uczestniczenia w ciekawych spotkaniach.

Warunkiem wzięcia udziału w wizycie studyjnej jest wypełnienie wybranego formularza zgłoszeniowego (I lub II termin) i przesłanie jego skanu wyłącznie drogą mailową na adres: agnieszka.pajda@mcps.com.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do: 17 lipca 2024 r. (I termin) i 24 lipca 2024 r. (II termin)

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

  1. Program
  2. Opis PES
  3. Regulamin korzystania ze wsparcia FERS
  4. Formularz zgłoszeniowy 5-6.08.2024
  5. Formularz zgłoszeniowy 26-27.08.2024
Opublikowano wAktualności, Ekonomia społeczna - projekt, Szkolenia

Powiązane