Menu Zamknij

Wsparcie Dziecka i Rodziny

Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim na lata 2015-2020

Kontakt:

Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Siedziba:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
tel.: 22 37 68 553