Menu Zamknij

Wyniki wstępnej weryfikacji formalnej ofert – “Organizacja koncertów dla seniorów oraz koncertów charytatywnych na terenie Mazowsza”

Wyniki wstępnej weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 812/488/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2024 r. otwartym konkursie ofert na realizacją w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Organizacja koncertów dla seniorów oraz koncertów charytatywnych na terenie Mazowsza”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.


Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wstępnej weryfikacji formalnej ofert. Zastrzeżenie do negatywnego wyniku wstępnej weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:


1. osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój 125;
2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
3. za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/zalatwianie-spraw/.


Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Załącznik:
Wyniki wstępnej weryfikacji formalnej ofert – Organizacja koncertów dla seniorów oraz koncertów charytatywnych na terenie Mazowsza


15.05.2024 12:36
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Martyna Popławska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert

Powiązane