Menu Zamknij

Porozumienie między MCPS a Collegium Humanum

Już po raz szósty Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej podpisało porozumienie z wyższą uczelnią – tym razem z Collegium Humanum. Celem współpracy jest promocja ekonomii społecznej wśród studentów i absolwentów.

Porozumienie dotyczy współpracy, dzięki której możliwa będzie popularyzacja ekonomii społecznej i solidarnej oraz przedsiębiorczości społecznej. Możliwe będą wspólne projekty naukowo-badawcze, wykłady, spotkania, warsztaty, konferencje związane z ekonomią społeczną. To ogólnie szansa na wymianę wiedzy i informacji na temat tego obszaru.

Porozumienie zakłada też możliwość zorganizowania staży i praktyk studenckich w podmiotach ekonomii społecznej.

To już szóste porozumienie między MCPS a uczelnią wyższą. Dotychczas zawarto je z pięcioma uczelniami warszawskimi: Collegium Civitas, Akademią Ekonomiczno-Humanistyczna, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania oraz Mazowiecka Uczelnią Publiczną w Płocku.

Opublikowano wAktualności, Wyroznione

Powiązane