Menu Zamknij

Współpraca z Mazowieckim Związkiem Stowarzyszeń Abstynenckich

Szkolenia dla osób zajmujących się profilaktyką uzależnień, zloty abstynentów czy konferencje dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych – to część działań, które będą wspólnie podejmowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich. Podpisane wczoraj porozumienie wyznacza nowy etap w wieloletniej współpracy.

Jako jednostka zajmująca się polityką społeczną na Mazowszu realizujemy Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w ramach tego programu wspieramy m.in. realizację programów profilaktyki – szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi, przedsięwzięcia skierowane do dorosłych dzieci alkoholików. Organizujemy też konferencje, spotkania, które dotyczą problemów alkoholowych. Jest to wsparcie dla środowisk samopomocowych czy właśnie dla stowarzyszeń abstynenckich – mówi Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. – Współpraca z Mazowieckim Związkiem Stowarzyszeń Abstynenckich, który liczy ponad 5 tys. członków i zrzesza 47 stowarzyszeń z całego Mazowsza z pewnością zaowocuje wieloma ważnymi działaniami, które przyczynią się do poprawy życia mieszkańców naszego regionu.

Porozumienie zakłada wspólne organizowanie seminariów, spotkań, konferencji i szkoleń dla osób działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w środowiskach lokalnych. Podczas tych przedsięwzięć dochodzi nie tylko do wymiany doświadczeń, dyskusji o sytuacji lecznictwa odwykowego na Mazowszu, ale też zacieśnienia współpracy między poszczególnymi organizacjami i wzajemnego inspirowania się, a to owocuje zwiększeniem liczby osób wychodzących z nałogu.

Ta współpraca tak naprawdę trwa od wielu lat – Mazowiecki Związek powstał w 2005 r. i od tamtej pory w zasadzie już się rozpoczęła. Porozumienie jest efektem wspólnego nabierania doświadczenia, uczenia się nawzajem od siebie tego, co pozwala działać na rzecz rodzin z problemem alkoholowym – wyjaśnia Bogdan Urban, prezes Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich. – Liczebność naszego związku stale rośnie, staramy się pozyskiwać nowe organizacje. Zwiększa się nie tylko liczba stowarzyszeń abstynenckich, ale przede wszystkim liczba osób pozostających w abstynencji. I to właśnie efekt współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. To czego uczą się ludzie na organizowanych warsztatach, zlotach, przekłada się na ich życie – na powrót do normalności, do właściwych ról społecznych. I śmiało mogę powiedzieć, że w tym porozumieniu inne województwa mają przykład modelowej współpracy ze związkami stowarzyszeń abstynenckich.

Dotychczas Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przeprowadziło z Mazowieckim Związkiem Stowarzyszeń Abstynenckich zorganizowało ponad 70 inicjatyw. Wśród nich są konferencje, wyjazdy na zloty profilaktyczne oraz wydarzenia profilaktyczno-integracyjnych.

Hanna Maliszewska
Rzeczniczka Prasowa, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
tel. 798 810 794, e-mail: rzecznik@mcps.com.pl


Do pobrania:

wypowiedź Mariusz Budziszewskiego, zastępcy dyrektora MCPS

wypowiedź Bogdana Urbana, prezesa Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe, Wyroznione

Powiązane