Menu Zamknij

Z wizytą w Komitecie Ochrony Praw Dziecka

Komitet Ochrony Praw Dziecka od lat współpracuje z samorządem województwa mazowieckiego m.in. realizując zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W maju przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej mieli okazję spotkać się z przedstawicielami KOPD w ich siedzibie, by poznać bieżącą pracę organizacji.

Głównym celem KOPD jest działanie na rzecz ochrony praw i interesów dzieci. Ich misją jest pomaganie dziecku krzywdzonemu, ale także jego rodzinie. Działania Komitetu skierowane są do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci – ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki.

Elżbieta Bogucka – zastępca dyrektora MCPS ds. społecznych oraz Izabela Rytel-Szczerbińska – kierownik Wydziału Programów Społecznych MCPS wraz z pracownikiem Wydziału – Anną Zygarską, miały okazję zobaczyć, gdzie odbywają się konsultacje psychologiczne, mediacje oraz warsztaty, a także uczestniczyć w dyskusji na temat przeciwdziałania przemocy i nowych wyzwań stawianych przed specjalistami zajmującymi się tą problematyką.

Opublikowano wAktualności - przeciwdziałanie przemocy

Powiązane