Menu Zamknij

„Usługa zapewnienia kompleksowego wsparcia fizjoterapeutycznego psychiatrycznego, terapeutycznego i psychologicznego w związku z realizacją projektów socjalnych oraz działań informacyjno-edukacyjnych dla gmin biorących udział w projekcie partnerskim pn. „Liderzy Kooperacji”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. (ID 423313) – ZNAK SPRAWY: MCPS.ZP/PG/351-2-3/2021

https://platformazakupowa.pl/transakcja/423313


Data: 10.02.2021 r.

Umieścił: Paweł Ginel

Wytworzył: Paweł Ginel

Opublikowany w Aktualne zamówienia publiczne

Powiązane