Menu Zamknij

OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ EDYTORSKĄ ORAZ DRUK I DOSTARCZENIE DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO BIULETYNÓW ORAZ PUBLIKACJI DLA MAZOWIECKIEGO CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ. MCPS.ZP/KM/351-1/2019/U

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-351-1-19

Informacja z otwarcia ofert

modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ-351-1-19 (tekst ujednolicony zawierający zmiany z dn. 12.03.2019r.)

Zał. nr 1b do SIWZ (tekst ujednolicony zawierający zmiany z dn. 12.03.2019r.)

Zał. nr 6 do SIWZ- Formularz ofertowy (tekst ujednolicony zawierający zmiany z dn. 12.03.2019r.)


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ-351-1-19

Zał. nr 1a do SIWZ

Zał. nr 1b do SIWZ

Zał. nr 1c do SIWZ

Zał. nr 2a do SIWZ

Zał. nr 2b do SIWZ

Zał. nr 2c do SIWZ

Zał. nr 3 do SIWZ

Zał. nr 4 do SIWZ

Zał. nr 5 do SIWZ

Zał. nr 6 do SIWZ- Formularz ofertowy

Zał. nr 6a do SIWZ

Zał. nr 6b do SIWZ

Zał. nr 7 do SIWZ

Opublikowany w Archiwalne Zamówienia Publiczne

Powiązane