Menu Zamknij

Organizacja dwudniowej konferencji w terminie 10-11 kwietnia 2019 r. dla 200 przedstawicieli Instytucji samorządu lokalnego oraz regionalnego Województwa Mazowieckiego, Instytucji oraz organizacji pozarządowych związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom, w tym zajmujących się problematyką profilaktyki uzależnień. (MCPS.PU/AK/4300-6/2019)

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z otwarcia ofert

Odpowiedź na pytanie – cz.2

Odpowiedź na pytanie

IWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Opublikowany w Archiwalne Zamówienia Publiczne

Powiązane