Menu Zamknij

Organizacja i przeprowadzenia 20 jednodniowych (8h każde) szkoleń w formie zdalnej w czasie rzeczywistym w ramach Szkoły Kooperacji, poziom regionalny – etap rozszerzony projektu pt. „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”. Znak sprawy: MCPS.ZP/PG/351-2-1/2020

Informacja o udzieleniu zamówienia – Liderzy Kooperacji

20-07-2020 Informacja o wyborze -liderzy kooperacji

Informacja z otwarcia ofert 351-2-1-2020

IWZ-szkolenia-online

Załącznik nr 1 OPZ-szkolenia online

Załącznik nr 2 Wzór Umowy-szkolenia-online

Załącznik nr 3 Formularz ofetowt-online

Załącznik nr 4 O spełnieniu warunków udziału-online

Załącznik nr 5 O niepodleganiu wykluczeniu-online

Załącznik nr 6 Wykaz usług-online

Załącznik nr 7 Wzór wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (trener)

Załącznik nr 7a Wzór wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia składany w celu uzyskania dodatkowych punktów w Kryterium 2

Załącznik nr 8 Wykaz e-usług-online

Załącznik nr 9- Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 10 – RODO


03.07.2020 09:35
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Paweł Ginel
ostatnia aktualizacja: 05.08.2020 11:32

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne

Powiązane