Menu Zamknij

PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA 2 KONFERENCJI TJ.: DWUDNIOWEJ KONFERENCJI DOTYCZĄCEJ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA 150 OSÓB ORAZ DWUDNIOWEJ KONFERENCJI PN. „II MAZOWIECKIE FORUM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI” DLA 200 OSÓB. MCPS.PSP.432-1-3/2019, MCPS.PSP.433-1-3/2019

Informacja o unieważnieniu postępowania

Protokół z otwarcia ofert

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY 23.09.2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Modyfikacja IWZ

IWZ

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 – Wykaz składany w celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert


16.09.2019 r. 08:03
Zamieściła: Monika Książek
Wytworzył: Paweł Kowalski
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2019 12:10

Opublikowany w Archiwalne Zamówienia Publiczne

Powiązane