Menu Zamknij

Zapraszamy do rekrutacji na konferencję „Kondycja systemu ochrony dzieci przed przemocą w Polsce”

Problematyka standardów ochrony dzieci przed przemocą czy sposoby wykrywania aktów przemocy wobec dzieci oraz procedury postępowania w przypadku ich stwierdzenia – m.in. te kwestie zostaną omówione w trakcie konferencji „Kondycja systemu ochrony dzieci przed przemocą w Polsce”. Już można rejestrować się na spotkanie.

Konferencja odbędzie się 14 września 2023 r. w godzinach  9:30-16.30 w sali konferencyjnej Leonardo Royal Hotel Warsaw, przy ul. Grzybowskiej 45 w Warszawie. Udział w niej mogą wziąć przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, sądownictwa, instytucji, organizacji pozarządowych oraz osoby związane z tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W programie m.in.: wykład dr. Valeriego Vacheva, wykład dr Ewy Odachowskiej-Rogalskiej, wykład dr hab. Magdaleny Szafranek, panel dyskusyjny I „Jak rozpoznać, że dziecko jest ofiarą przemocy?” – Procedury interwencyjne. Doświadczenia oraz panel dyskusyjny II „Dlaczego dochodzi do takich tragedii, w których dziecko staje się ofiarą śmiertelną przemocy domowej i co zrobić, żeby temu przeciwdziałać? Standardy ochrony dzieci”.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Trzeba jednak pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej: https://konferencja-ochrona.konfeo.com/.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 8 września 2023 r., do godz. 23:59.

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na konferencję. Informację zwrotną o zakwalifikowaniu uczestnicy otrzymają e-mailem na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Opublikowano wAktualności, Aktualności - przeciwdziałanie przemocy

Powiązane