Menu Zamknij

Badania społeczne

Badania społeczne polegają na systematycznej obserwacji życia społecznego w celu odkrycia i zrozumienia prawidłowości, które wykazuje przedmiot obserwacji

(Earl Babbie „Badania społeczne w praktyce”)

Biuro Badań Społecznych zajmuje się:

  • opracowaniem, aktualizowaniem i monitorowaniem Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego,
  • sporządzaniem oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej we współpracy z gminami i powiatami,
  • diagnozowaniem i monitorowaniem problemów społecznych w regionie, w tym rozpoznawaniem przyczyn ubóstwa w regionie,
  • prowadzeniem badań i analiz z zakresu zjawisk i problemów społecznych występujących w regionie,
  • promowaniem i upublicznianiem wyników prowadzonych badań, analiz i opracowań.

Biuro Badań Społecznych organizuje badania we współpracy z ośrodkami badawczymi z obszaru województwa mazowieckiego i kraju, uczelniami, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania występowaniu zjawisk i problemów społecznych.

Kontakt:

tel.: 22 37 68 559

e-mail: badania@mcps.com.pl