Menu Zamknij

Marka MCPS

Wszelkie użycie logo marki MCPS odbywa się za zgodą Centrum. Każdorazowo projekt graficzny (również w formatach wideo) z użyciem logo musi uzyskać akceptację Biura Promocji.

Informacji związanych ze stosowaniem marki MCPS udziela Biuro Promocji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub przez e-mail: marka.mcps[at]mcps.com.pl lub 22 37 68 527.

W sprawie uzyskania plików w formacie wektorowym lub wypożyczenia materiałów promocyjnych typu roll-up, prosimy o kontakt przez e-mail: marka.mcps[at]mcps.com.pl .

Księga znaku MCPS:

Pierwsza strona księgi znaku Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Księga znaku MCPS (802 pobrania)

Logo MCPS:

Logo podstawowe MCPS limonka Logo podstawowe MCPS (687 pobrań)

Logo podstawowe MCPS ciemne tło (582 pobrania)

 

 

Logo podstawowe MCPS gradient - PNG

Logo podstawowe MCPS gradient (635 pobrań)

Logo podstawowe MCPS gradient ciemne tło (576 pobrań)

 

Logo MCPS wersja rozszerzona:

Logo rozszerzone MCPS limonka Logo rozszerzone MCPS zielone (625 pobrań)

Logo rozszerzone MCPS zielone ciemne tło (555 pobrań)

Logo rozszerzone MCPS gradient Logo rozszerzone MCPS gradient (642 pobrania)

Logo rozszerzone MCPS gradient ciemne tło (554 pobrania)

Logo MCPS w zestawieniu z Mazowszem:

Logo podstawowe MCPS z Mazowszem zielone Logo podstawowe MCPS z Mazowszem zielone (692 pobrania)

Logo podstawowe MCPS z Mazowszem zielone ciemne tło (569 pobrań)

Logo rozszerzone MCPS z Mazowszem zielone Logo rozszerzone MCPS z Mazowszem zielone (696 pobrań)

Logo rozszerzone MCPS z Mazowszem zielone ciemne tło (573 pobrania)