Menu Zamknij

Marka MCPS

Wszelkie użycie logo marki MCPS odbywa się za zgodą Centrum. Każdorazowo projekt graficzny (również w formatach wideo) z użyciem logo musi uzyskać akceptację Biura Promocji.

Informacji związanych ze stosowaniem marki MCPS udziela Biuro Promocji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub przez e-mail: marka.mcps[at]mcps.com.pl lub 22 37 68 621.

W sprawie uzyskania plików w formacie wektorowym lub wypożyczenia materiałów promocyjnych typu roll-up, prosimy o kontakt przez e-mail: marka.mcps[at]mcps.com.pl .

Księga znaku MCPS:

Pierwsza strona księgi znaku Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

do pobrania: Marka MCPS – księga znaku

Logo MCPS (25-lecie):

logo MCPS z okazji 25-lecia

Logo MCPS:

Logo podstawowe MCPS limonkaLogo podstawowe MCPS gradient - PNG

 

Logo MCPS wersja rozszerzona:

Logo rozszerzone MCPS limonka

Logo rozszerzone MCPS gradient

 

Logo Porozumienie dla trzeźwości:

Porozumienie dla trzeźwości

Logo Porozumienie dla trzeźwości z logiem MCPS (25-lecie):