Menu Zamknij

Marka MCPS

Wszelkie użycie logo marki MCPS odbywa się za zgodą Centrum. Każdorazowo projekt graficzny (również w formatach wideo) z użyciem logo musi uzyskać akceptację Biura Promocji.

Informacji związanych ze stosowaniem marki MCPS udziela Biuro Promocji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub przez e-mail: marka.mcps[at]mcps.com.pl lub 22 37 68 527.

W sprawie uzyskania plików w formacie wektorowym lub wypożyczenia materiałów promocyjnych typu roll-up, prosimy o kontakt przez e-mail: marka.mcps[at]mcps.com.pl .

Księga znaku MCPS:

Pierwsza strona księgi znaku Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

 

Księga znaku MCPS (956 pobrań)

Logo MCPS:

Logo podstawowe MCPS limonka Logo podstawowe MCPS (787 pobrań)

 

Logo podstawowe MCPS ciemne tło (648 pobrań)

 

Logo podstawowe MCPS gradient - PNG

 

Logo podstawowe MCPS gradient (858 pobrań)

Logo podstawowe MCPS gradient ciemne tło (790 pobrań)

Logo MCPS wersja rozszerzona:

Logo rozszerzone MCPS limonka Logo rozszerzone MCPS zielone (841 pobrań)

Logo rozszerzone MCPS zielone ciemne tło (642 pobrania)

Logo rozszerzone MCPS gradient Logo rozszerzone MCPS gradient (851 pobrań)

 

Logo rozszerzone MCPS gradient ciemne tło (765 pobrań)

Logo Porozumienie dla trzeźwości:

Porozumienie dla trzeźwości

Logo Porozumienie dla trzeźwości (8 pobrań)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_program_krotsze.png

Logo Porozumienie dla trzeźwości + Mazowsze + MCPS (6 pobrań)