Menu Zamknij

Marka MCPS

Wszelkie użycie logo marki MCPS odbywa się za zgodą Centrum. Każdorazowo projekt graficzny (również w formatach wideo) z użyciem logo musi uzyskać akceptację Biura Promocji.

Informacji związanych ze stosowaniem marki MCPS udziela Biuro Promocji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub przez e-mail: marka.mcps[at]mcps.com.pl lub 22 37 68 527.

W sprawie uzyskania plików w formacie wektorowym lub wypożyczenia materiałów promocyjnych typu roll-up, prosimy o kontakt przez e-mail: marka.mcps[at]mcps.com.pl .

Księga znaku MCPS:

Pierwsza strona księgi znaku Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Księga znaku MCPS (198 pobrań)

Logo MCPS:

Logo podstawowe MCPS limonka Logo podstawowe MCPS (132 pobrania)

Logo podstawowe MCPS ciemne tło (93 pobrania)

 

 

Logo podstawowe MCPS gradient - PNG

Logo podstawowe MCPS gradient (107 pobrań)

Logo podstawowe MCPS gradient ciemne tło (90 pobrań)

 

Logo MCPS wersja rozszerzona:

Logo rozszerzone MCPS limonka Logo rozszerzone MCPS zielone (99 pobrań)

Logo rozszerzone MCPS zielone ciemne tło (80 pobrań)

Logo rozszerzone MCPS gradient Logo rozszerzone MCPS gradient (113 pobrań)

Logo rozszerzone MCPS gradient ciemne tło (79 pobrań)

Logo MCPS w zestawieniu z Mazowszem:

Logo podstawowe MCPS z Mazowszem zielone Logo podstawowe MCPS z Mazowszem zielone (134 pobrania)

Logo podstawowe MCPS z Mazowszem zielone ciemne tło (87 pobrań)

Logo rozszerzone MCPS z Mazowszem zielone Logo rozszerzone MCPS z Mazowszem zielone (133 pobrania)

Logo rozszerzone MCPS z Mazowszem zielone ciemne tło (87 pobrań)