Menu Zamknij

O nas

Informacja o MCPS w tekście łatwym do czytania (ETR):

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS) w imieniu samorządu województwa zajmuje się polityką społeczną regionu.

MCPS jest regionalnym ośrodkiem polityki społecznej (tak tego typu instytucje określa ustawa). Specjalnie stworzona nazwa „Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej” podkreśla dwie ważne cechy: zaznaczona jest w niej przynależność do województwa mazowieckiego, a słowo „Centrum” oddaje charakter instytucji. MCPS to miejsce, z którego płyną idee (zawarte w strategiach i programach dotyczących różnych obszarów pomocy społecznej), inspiracje, wsparcie merytoryczne – w postaci szkoleń, konferencji i publikacji, oraz finansowe – w postaci dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

Działania prowadzone przez MCPS dotyczą profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów przez nie wywoływanych, rozwoju usług społecznych i ich deinstytucjonalizacji, rozwoju i promocji ekonomii społecznej, polityki senioralnej, wspierania systemu pieczy zastępczej, wspierania rodzin, w tym dzieci i młodzieży oraz osób starszych z zaburzeniami psychicznymi, wspierania osób wychodzących z bezdomności, wspierania działalności banków żywności, przeciwdziałania przemocy domowej, a także wzmocnienia merytorycznego kadr pomocy społecznej na Mazowszu i prowadzenia badań społecznych.

Tworzymy również warunki do rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami –dofinansowanie robót budowlanych, dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej, realizacji programu wojewódzkiego, współpracy z organami administracji oraz NGO.

W skład MCPS wchodzi Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny, zajmujący się prowadzeniem procedur adopcyjnych, czyli przysposobienia – od kwalifikowania dzieci do adopcji, przez przygotowywanie kandydatów na rodziców adopcyjnych po prowadzenie procedur przysposobienia.

Z upoważnienia marszałka województwa zajmujemy się również nadzorem nad działalnością gospodarczą w zakresie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Misja MCPS:

Słuchamy, kreatywnie planujemy, inspirujemy do działania.
Jesteś w centrum naszej uwagi.

Nasze wartości:

szacunek, odpowiedzialność, otwartość, współpraca, zaangażowanie.

Nasza siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Można się z nami umówić skontaktować: 22 376 85 00 lub mejlowo: mcps@mcps.com.pl.

Poza Warszawą – w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach – zlokalizowane są tylko oddziały Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego (szczegóły na stronie https://adopcjawarszawa.pl).