Menu Zamknij

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Seminaria / Szkolenia / Konferencje – materiały do pobrania

 

Szkolenie: Zewnętrzne źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej – 28 lipca 2021 r.

Materiały do pobrania

 


Szkolenie: „Trening motywacyjny i profilaktyka wypalenia zawodowego” 30 czerwca 2021 r.

Materiały do pobrania


Szkolenie:  „Budowanie autorytetu pracownika pomocy społecznej – poczucie własnej wartości, asertywność, umiejętności komunikacyjne” 29 czerwca 2021 r.

Materiały do pobrania


Szkolenie on-line „Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami” 28 czerwca 2021 r.

Materiały do pobrania


WARSZTATY: PRZYGOTOWANIE OFERT I ROZLICZANIE DOTACJI – 3-4 GRUDNIA 2019 R.

MATERIAŁY DO POBRANIA 


SEMINARIUM: Z DNIA 18.10.2019R. ” ODDZIELENIE PRACY SOCJALNEJ OD POMOCY FINANSOWEJ”

– 18 PAŹDZIERNIKA 2019

MATERIAŁY SZKOLENIOWE


SEMINARIUM: “POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY” – 25 PAŹDZIERNIKA 2019

MATERIAŁY SZKOLENIOWE


SZKOLENIE: “PRZEMOC WOBEC DZIECI W SYTUACJI ROZWODU” – 23 WRZEŚNIA 2019

MATERIAŁY SZKOLENIOWE


SEMINARIUM “PRAWNE ASPEKTY PRZEMOCY W RODZINIE” – 10 WRZEŚNIA 2019

MATERIAŁY SZKOLENIOWE


SZKOLENIE “BUDOWANIE AUTORYTETU PRACOWNIKA POMOCY SPOŁECZNEJ” – 6 i 7 SIERPNIA 2019

MATERIAŁY SZKOLENIOWE


SZKOLENIE “SZTUKA MOTYWACJI, CZYLI JAK PRACOWAĆ Z KLIENTEM NIEZMOTYWOWANYM” – 8 i 9 LIPCA 2019

MATERIAŁY SZKOLENIOWE


SZKOLENIE “REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH. NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ” – 18 CZERWCA 2019

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

PREZENTACJA


SZKOLENIE “KOMUNIKACJA W ZESPOLE TERAPEUTYCZNYM Z UWZGLĘDNIENIEM OTOCZENIA PODOPIECZNYCH” – 28 MAJA 2019

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

PREZENTACJA


SEMINARIUM “OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W POMOCY SPOŁECZNEJ” – 20 LISTOPADA i 5 GRUDNIA 2018

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W POMOCY SPOŁECZNEJ – PREZENTACJA


MAZOWIECKA AKADEMIA SZTUKI POMAGANIA

SEMINARIUM “OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W POMOCY SPOŁECZNEJ” – 11 LIPCA 2018

MATERIAŁY SZKOLENIOWE


SEMINARIUM “WSPÓŁPRACA PRACOWNIKA SOCJALNEGO, ASYSTENTA RODZINY I KOORDYNATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ” – 12 LIPCA 2018

MATERIAŁY SZKOLENIOWE


SEMINARIUM “PRZEMOC WOBEC OSÓB STARSZYCH” – 3 SIERPNIA 2018

PREZENTACJA

SKRYPT

 

Zezwolenia

Wszelkie informacje dotyczące zezwoleń (są to zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem do 18%), wniosków lub załączników, oraz ich formularze, znajdują się w plikach, które można znaleźć poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

1.Tutaj możesz złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy piwem:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/zezwolenia-i-koncesje/wydanie-zezwolenia-na-obrot-hurtowy-w-kraju-napojami-alkoholowymi-o-zawartosci-do-4-5-alkoholu-2

2.Tutaj możesz złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy winem:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/zezwolenia-i-koncesje/wydanie-zezwolenia-na-obrot-hurtowy-w-kraju-napojami-alkoholowymi-o-zawartosci-powyzej-4-5-do-2

Kontakt

Wieloosobowe Stanowisko ds. Zezwoleń:

Kierownik – tel.: 22 37 68 591