Menu Zamknij

Termin przesłania zgłoszeń wydłużony do 17 listopada! – Konferencja z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pt. „Mazowieckie Forum Społeczne. Warszawa 2023”

Termin: 20 listopada 2023 r. w godzinach  9:00-17:00

Miejsce: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa

Współorganizator konferencji: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Wszystkich pracowników pomocy społecznej z województwa mazowieckiego zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest promowanie i nagradzanie wyróżniających się pracowników systemu pomocy i integracji społecznej, którzy swoim zaangażowaniem i aktywnością wyróżnili się wśród kadr pomocy społecznej na Mazowszu w 2023 roku.
Dyplomy uznania oraz wyróżnienia dla osób nagrodzonych w konkursie zostaną wręczone podczas konferencji. 
Dodatkowe informacje znajdą Państwo w regulaminie konkursu.


Grupa docelowa: pracownicy kadr pomocy społecznej zatrudnieni w instytucjach pomocy i integracji społecznej, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, środowiska naukowego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego.

Wnioski o wyróżnienie w konkursie można składać do 14 listopada 2023 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty do Kancelarii Ogólnej MCPS albo przesyłając na e-mail: szkolenia@mcps.com.pl.

Zgłoszenia na konferencję można składać do 17 listopada 2023 r. przesyłając formularz na e-mail: szkolenia@mcps.com.pl lub osobiście lub za pośrednictwem poczty do Kancelarii Ogólnej MCPS.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem konferencji jest omówienie wyzwań stojących przed instytucjami pomocy i integracji społecznej na Mazowszu w związku z rozwojem i upowszechnianiem się usług społecznych i procesem deinstytucjonalizacji. Podczas wykładów i paneli dyskusyjnych omówione zostanie znaczenie profesji służb społecznych w rozwoju usług społecznych uwzględniających oczekiwania, potrzeby i możliwości społeczności lokalnych w województwie mazowieckim.

Do dyskusji o wyzwaniach, w ramach wymiany spostrzeżeń i doświadczeń, zostaną zaproszeni m.in. wybrani eksperci z zakresu wiedzy o usługach społecznych, jak też praktycy na co dzień wdrażający je w społecznościach lokalnych. Konferencja będzie również okazją do wręczenia dyplomów uznania oraz wyróżnień dla osób, których praca miała szczególny wpływ na rozwój usług społecznych na Mazowszu.


Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy na konferencję „Mazowieckie Forum Społeczne. Warszawa 2023”

2. Regulamin konkursu w ramach konferencji „Mazowieckie Forum Społeczne. Warszawa 2023”

3. Wniosek o wyróżnienie w konkursie w ramach „Mazowieckie Forum Społeczne. Warszawa 2023”

Współorganizator konferencji: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Opublikowano wSzkolenia, Szkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane