Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Data publikacji strony internetowej: 2018.10.25

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023.03.27

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Po serwisie można się poruszać za pomocą myszki oraz częściowo klawiatury. Ogólnie klawisz „TAB” przesunie kursor do opcji nawigacji lub linków na ekranie. Po naciśnięciu „Enter” nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę. Jednak struktura strony jest taka, że dotarcie do niektórych elementów wymaga dłuższego poruszania się po niej. Jeszcze w tym roku (2024) dostępna będzie nowa strona internetowa, z nową, poprawną strukturą.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, m.in. przez zmianę wielkości czcionki czy zmianę kontrastu.

Niedostępne elementy i treści

Część plików nie jest dostępna cyfrowo. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mail lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są w zakładce https://bip.mcps.com.pl/dane-adresowe/

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich, skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.28.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, zgłoś to do kierownika Biura Promocji: Damian Zieliński, e-mail: biuro.promocji@mcps.com.pl lub telefonicznie – 22 376 86 20.

Inne zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mcps@mcps.com.pl.

Zgłoszenie jest zgodnie z ustawą „żądaniem” i musi zawierać:

 • Twoje dane kontaktowe;
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo;
 • wskazanie sposobu kontaktu;
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli jest taka potrzeba.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki). Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://bip.brpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS) wraz z wchodzącym w jego skład Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym (WOA) mieści się w wynajmowanym wielokondygnacyjnym budynku w centrum Warszawy przy ul. Grzybowskiej 80/82 (00-844 Warszawa). Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny znajduje się na VI piętrze. W pięciu miastach na terenie województwa mazowieckiego działają też oddziały WOA: w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

Dojazd i dojście do głównego budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Grzybowskiej, do którego można dostać się schodami (od ul. Grzybowskiej). Podjazd dla wózków znajduje się od strony ul. Towarowej.

Przed budynkiem jest zamknięty parking, z ograniczonym dostępem, natomiast miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami (oznaczone kolorem niebieskim i odpowiednim symbolem) jest powszechnie dostępne i znajduje się jeszcze przed szlabanem, po jego prawej stronie, przy ścianie budynku. W centrum Warszawy w całej okolicy obowiązuje płatna strefa parkowania.

Dojazd do siedziby komunikacją miejską

Dojazd możliwy jest autobusem linii 106 (przystanek Muzeum Powstania Warszawskiego) lub tramwajami linii: 1, 22, 24 (przystanek Muzeum Powstania Warszawskiego). W odległości 550 metrów od budynku jest stacja metra: Metro Rondo Daszyńskiego.

Wejście do budynku

Do głównego wejścia do budynku przez większość roku wchodzi się przez drzwi otwierane automatycznie. Zimą drzwi te są zamknięte, używa się drzwi otwieranych ręcznie z lewej strony od wejścia głównego.

Najważniejsze punkty w budynku oznaczone są znacznikami dla osób z niepełnosprawnością wzroku – znacznikami głosowymi TOTUPOINT. Pierwszy z nich znajduje się nad wejściem do budynku. Pozostałe pozwalają zlokalizować najważniejsze punkty w przestrzeni. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://totupoint.pl/strona.php?nazwa=lista_znacznikow_totupoint&miasto=Warszawa&miejsce=Mazowieckie+Centrum+Polityki+Spo%C5%82ecznej%2C+Grzybowska+80%2F82 oraz w kartach darmowej aplikacji TOTUPOINT, z której można skorzystać na urządzeniu mobilnym (np. smartfonie).

Po wejściu do budynku na lewo od głównych drzwi jest stanowisko ochrony budynku. W tej lewej części holu znajdują się główne windy prowadzące do kancelarii i sekretariatów. Aby dojść do wind, trzeba się trzymać cały czas lewej strony, idąc od stanowiska ochrony.

Przy stanowisku ochrony znajduje się ogólnodostępne AED. W budynku są wózki do ewakuacji: na I piętrze (przy Kancelarii), na IV piętrze przy wejściu od głównych wind, na V piętrze przy wejściu od głównych wind, na VI piętrze przy wejściu od głównych wind.

Ogólny rozkład MCPS w budynku

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wynajmuje powierzchnie w budynku, w którym swoje siedziby mają również inne firmy. Pomieszczenia MCPS (w tym Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego) mieszczą się na następujących czterech różnych piętrach: pierwszym (kancelaria), czwartym, piątym i szóstym. Szczegółowy wykaz rozmieszczenia poszczególnych komórek organizacyjnych jest dalej w tekście. W budynku są windy.

Dostęp do kancelarii (pierwsze piętro) możliwy jest schodami lub windą – bez ograniczeń. Dostęp do pozostałych pięter wymaga użycia w windzie karty. Dlatego najlepiej umawiać się na spotkanie i być w kontakcie z pracownikiem, do którego się jedzie. Również pracownicy ochrony budynku mogą wybrać zaprogramowane piętro i ułatwić wjazd na górę, ale na każdym piętrze później konieczne jest skorzystanie z domofonu, ponieważ drzwi na piętra również dostępne są tylko przy użyciu kart.

Korytarze poszczególnych pięter są szerokie, bez barier architektonicznych.

W głównej siedzibie MCPS toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na pierwszym piętrze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku są pętle indukcyjne – w Kancelarii i sekretariatach dyrektora i zastępców są pętle stanowiskowe, sala konferencyjna na IV piętrze wyposażona jest w pętlę indukcyjną (wbudowaną).

Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (pjm) dostępna jest po wcześniejszym złożeniu wniosku: https://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/obsluga-osob-nieslyszacych-lub-slabo-slyszacych/. Usługa jest bezpłatna.

Rozkład komórek organizacyjnych w budynku:

I piętro – ogólnodostępne:

 • Biuro Promocji (część Wydziału Komunikacji i Promocji) – p. 120
 • Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych – p. 121 i 122
 • Kancelaria, pok. 125A

IV piętro – wjazd na kodowane karty:

 • sekretariat dyrektora,
 • sala konferencyjna,
 • Wydział Budżetu i Finansów,
 • Wydział Organizacji (w tym Archiwum Zakładowe),
 • Wydział Kadr i Szkoleń,
 • Wydział Zamówień Krajowych i Bagatelnych,
 • Wydział Zamówień Unijnych i Dofinansowanych,
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
 • Wydział Komunikacji i Promocji,
 • Wydział Radców Prawnych,
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Wydział Kontroli,
 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji (w tym Inspektor Ochrony Danych),
 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego,
 • Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP;

V piętro:

 • Wydział Ekonomii Społecznej,
 • Wydział Usług Społecznych,
 • Wydział Polityki Senioralnej,
 • Wydział Projektów,
 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Zezwoleń;

VI piętro:

 • sekretariat zastępców dyrektora,
 • Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny (w tym Wydział Adopcji, Wieloosobowe Stanowisko ds. Banków Danych i Jednoosobowe Stanowisko ds. Obsługi Oddziałów),
 • Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • Wydział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej,
 • Wydział Programów Społecznych,
 • Wydział Profilaktyki Uzależnień (w tym Biuro Edukacji Społecznej),
 • Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej,
 • Biuro Badań Społecznych,
 • Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej,
 • Biuro Informatyki,
 • Ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii,
 • Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Oddziały Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego

 • w Ciechanowie przy ul. Orylskiej 3a,
 • w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38,
 • w Płocku przy ul. Kolegialnej 19,
 • w Radomiu przy ul. Mokrej 2,
 • w Siedlcach przy ul. Wiszniewskiego 4.

Wszystkie oddziały zajmują wynajmowaną przestrzeń w obcych budynkach.

W oddziałach w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach przed wejściem do budynku znajduje się znacznik TOTUPOINT. W każdym z budynków są urządzenia do obsługi osób słabosłyszących – pętle indukcyjne, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Oddział w Ciechanowie

WOA Ciechanów zajmuje trzy pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku, do których prowadzą jedynie schody. Oddział ma zmienić lokalizację w 2026 roku i znaleźć się w dostosowanym obiekcie należącym do Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Oddział w Ostrołęce

Do budynku można wejść schodami oraz korzystając z windy – oba sposoby wejścia dostępne od strony ul. Piłsudskiego. Winda prowadzi bezpośrednio z chodnika do głównego korytarza budynku. W dolnej części budynku, przy recepcji, znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń. Oddział WOA jest na drugim piętrze i można do niego dojechać windą. Na każdym piętrze budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Oddział w Płocku

Do budynku można wejść schodami oraz korzystając z podjazdu – oba sposoby wejścia dostępne od strony ul. Kolegialnej. Oddział znajduje się na trzecim piętrze. W budynku jest winda. Jest również toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Oddział WOA w Radomiu

Budynek nie jest dostępny architektonicznie. W budynku są schody. Informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń jest w opisie do głosowego znacznika TOTUPOINT. Oddział znajduje się na drugim piętrze.

Oddział w Siedlcach

Wejście do budynku jest z poziomu chodnika. Oddział WOA znajduje się na drugim piętrze. Można tam wejść schodami oraz korzystając z windy.

Informacje dodatkowe

Informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – wersja dostępna

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego