Menu Zamknij

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu

„Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” to program Samorządu Województwa Mazowieckiego. Finansowany jest z budżetu województwa, a do udziału w nim przystąpiło 28 instytucji kultury prowadzonych przez samorząd województwa (lista poniżej). Na potrzeby promocyjne program określany jest jako Program N.

Dla kogo?

Program kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które podczas zakupu biletu lub jego weryfikacji okażą legitymację osoby niepełnosprawnej. Z programu mogą korzystać również towarzyszący im opiekunowie – mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Do udziału w programie nie są uprawnione osoby posiadające orzeczenie wydane przez ZUS, KRUS, MON, MSWiA, a także dzieci posiadające jedynie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na co mogą liczyć uczestnicy?

Uczestnicy programu mogą skorzystać z preferencyjnej ceny biletu do mazowieckich instytucji kultury – cena: 1 zł brutto za osobę z niepełnosprawnościami i 1 zł brutto za towarzyszącego jej opiekuna.

Oferta instytucji kultury może w ramach programu dotyczyć wyłącznie przedsięwzięć własnych tej instytucji (poza projektami okazjonalnymi).

Jak skorzystać?

Przed zakupem biletu należy zapoznać się z ofertą instytucji kultury na jej stronie internetowej i zweryfikować jej dostępność pod kątem indywidulanych potrzeb.

Zakup biletu możliwy jest w kasie lub za pośrednictwem strony internetowej wybranej instytucji kultury.

Przed zakupem biletu przez internet należy skontaktować się z instytucją kultury telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, żeby potwierdzić ofertę.

Po co?

Program ma ułatwić osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z mazowieckich muzeów, teatrów i innych instytucji kultury.

Termin

Program będzie prowadzony do końca 2024 roku.

Inne ważne warunki:

Z programu mogą korzystać jedynie mieszkańcy województwa mazowieckiego, co każda z osób korzystających z preferencyjnej ceny biletu musi potwierdzić złożeniem oświadczenia. Formularz oświadczenia o miejscu zamieszkania należy pobrać ze strony internetowej wybranej instytucji kultury lub w jej siedzibie. Poniżej załączony jest wzór oświadczenia i klauzuli informacyjnej, które mogą się różnić w zależności od zapisów stosowanych przez daną instytucję kultury, ponieważ każda z nich jest administratorem danych osobowych i może mieć inne zapisy dotyczące przetwarzania danych.

Jeśli kupi się bilet przez stronę internetową i nie okaże w instytucji legitymacji osoby niepełnosprawnej lub nie złoży oświadczenia – nie można skorzystać z oferty instytucji kultury w ramach programu. Za niewykorzystany bilet nie przysługuje zwrot kosztów jego zakupu.

Opiekun może skorzystać z biletu zakupionego w ramach programu za preferencyjną cenę 1 zł wyłącznie w sytuacji, gdy faktycznie towarzyszy osobie z niepełnosprawnościami w instytucji kultury.

Jeżeli osoba z niepełnosprawnościami, pomimo zakupu biletu w ramach programu za preferencyjną cenę 1 zł, nie skorzystała z oferty instytucji kultury (była nieobecna), opiekun nie ma możliwości skorzystania z zakupionego biletu. Za niewykorzystane bilety nie przysługuje zwrot kosztów ich zakupu.

Kto podpisuje oświadczenie?

Oświadczenie w przypadku osoby z niepełnosprawnościami:

  • do 13. roku życia lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie – składa osoba posiadająca umocowanie prawne do jej reprezentowania,
  • od 13. do 18. roku życia lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo składa osoba samodzielnie lub osoba posiadająca umocowanie prawne do jej reprezentowania.

Jeśli osoba z niepełnosprawnościami uprawniona do samodzielnego złożenia oświadczenia nie może złożyć go w formie pisemnej, dopuszcza się możliwość przyjęcia oświadczenia, w tym wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie ustnej przez pracownika instytucji kultury. W takim przypadku oświadczenie wypełnia pracownik instytucji kultury.

Szczegóły

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w uchwale 2212/461/23 zarządu województwa mazowieckie z 27 grudnia 2023 r.

Najważniejsze informacje można znaleźć w załącznikach poniżej.

Załączniki: