Menu Zamknij

Seminarium on-line „Świadczenia wychowawcze/500+” 15 listopada 2021 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w seminarium on-line pt. „Świadczenia wychowawcze/500+”. 

Terminy 15 listopada 2021 r. godz. 8:20-14:35

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników spotkania z uregulowaniami prawnymi w zakresie świadczenia wychowawczego. Podczas wydarzenia omówiona zostanie regulacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. Ponadto podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się miedzy innymi, które dokumenty powinny zostać złożone przez wnioskującego o świadczenie, a jakie może zebrać sam organ.


Wykonawcą seminarium jest Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

Seminarium poprowadzi Pani Małgorzata Kłysz

  • Informacje organizacyjne:
    uczestnikami seminarium mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych, pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań, pracownicy publicznych służb zatrudnienia, wykonujący zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy i wolontariusze PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej.
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium, materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń,


Zgłoszenia na seminarium są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego (wszystkie pola wymagane) i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w pliku PDF, e-mailem wyłącznie na adres szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 8 listopada 2021 r.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na seminarium.
Osoby zakwalifikowane na seminarium otrzymają informację mailową.


Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Seminarium jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.

Opublikowano wSeminaria, Szkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane