Menu Zamknij

Konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2023-2030 zostały przeprowadzone w okresie od 2 stycznia do 7 lutego 2024 r.

Konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2023-2030 zostały przeprowadzone w okresie od 2 stycznia do 7 lutego 2024 r.


W trakcie trwania konsultacji społecznych ww. projektu wpłynęło 7 uwag, które zostały zgłoszone przez 2 podmioty (Fundacja Mars z Warszawy i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie). Wszystkie zgłoszone uwagi i opinie zostały rozpatrzone. Sześć propozycji zmian zostało uwzględnionych, natomiast jedna jest w formie rekomendacji, co do formy współpracy, tym samym nie została uwzględniona
w dokumencie.

Załącznik:
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2023–2030 wraz z ustosunkowaniem się do zgłoszonych uwag z uzasadnieniem


06.03.2024 14:24

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Krzysztof Pilecki

Opublikowano wKonsultacje

Powiązane