Menu Zamknij

Konsultacje projektu Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2023–2030

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2023–2030.

Konsultacje trwają od 2 stycznia do 7 lutego 2023 r.

Uwagi do projektu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacji. Formularz należy złożyć w jeden z poniżej wymienionych sposobów:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: mcps@mcps.com.pl;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/zalatwianie-spraw/;
  • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;
  • osobiście w godzinach 8:00–16:00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro pokój nr 125a.

Załączniki:

  1. Projekt Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2023–2030. (plik PDF otwiera się w osobnym oknie).
  2. Formularz konsultacji projektu Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2023-2030 (plik word otwiera się w osobnym oknie).

mazowieckie-centrum-polityki-spolecznej-zaprasza-do-wziecia-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych-projektu-regionalnego-programu-rozwoju-ekonomii-spolecznej-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2023/konsultacje/

Opublikowano wKonsultacje, Poznaj ekonomię społeczną (misja, badania, definicje, dokumenty startegiczne, statystyki itp.)

Powiązane