Menu Zamknij

BRAK MIEJSC – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA Dwudniowe szkolenie stacjonarne pt. „Kodeks postępowania administracyjnego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Aspekty prawne i zmiany w przepisach w oparciu o ustawę o pomocy społecznej” 23-24.10.2023 r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu stacjonarnym pt. „Kodeks postępowania administracyjnego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Aspekty prawne i zmiany w przepisach w oparciu o ustawę o pomocy społecznej”.

Termin: 23-24 października 2023 r.

Szkolenie poprowadzą: Pan Kamil Miśtal i Pan Mariusz Kusion

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego i najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ustawy o pomocy społecznej.

Informacje organizacyjne:

  • szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego, wykonujących zadania dot. wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pracowników samorządu terytorialnego bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe JOPS w zakresie realizacji ich zadań, podmiotów zatrudnienia socjalnego, organizacji pozarządowych, działających w sferze pomocy i integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej,  podmiotów działalności pożytku publicznego, warsztatów terapii zajęciowej, innych podmiotów, prowadzących działalność
    w sferze pomocy i integracji społecznej, pracowników publicznych służb zatrudnienia, wykonujących zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracowników i wolontariuszy PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej, pracowników centrów usług społecznych, organizatorów usług społecznych, koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych, którzy pracują w województwie mazowieckim
  • udział w szkoleniu jest bezpłatny
  • liczba miejsc jest ograniczona
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie oraz materiały dydaktyczne
  • szkolenie odbędzie się w Warszawie w Hotelu Air (Al. Krakowska) – zapewniamy nocleg (pokoje dwuosobowe), poczęstunek kawowy oraz wyżywienie (I dzień – poczęstunek kawowy, obiad, kolacja – tylko dla osób korzystających z noclegu, II dzień – poczęstunek kawowy, śniadanie – tylko dla osób korzystających z noclegu i obiad)
  • godziny szkoleń: I dzień: 8:00-18:00, II dzień: 8:00-16:00
  • zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w formacie PDF na adres e-mail: szkolenia@mcps.com.pl
  • termin przyjmowania zgłoszeń: 16 października 2023 r., do godz. 10:00

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Informację zwrotną o zakwalifikowaniu uczestnika na szkolenie otrzymają Państwo e-mailem – na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57, 22 376 85 36
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Wykonawcą szkolenia jest: Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, CSK Expert.

Załączniki:

Opublikowano wSzkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane