Menu Zamknij

Ponad 17 mln zł z budżetu województwa na Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku od ponad 24 lat chroni najmłodsze dzieci przed negatywnymi skutkami sieroctwa, zaniedbań i zagrożeń życia. Od 12 lat zajmuje się małymi porzuconymi dziećmi na zlecenie samorządu województwa. W ramach kolejnej umowy placówka otrzymała w sumie 17 mln zł z budżetu województwa na tę działalność.

Od 2012 r. z sejmik województwa przekazał ponad 23 mln zł na działalność ośrodka. Dzięki temu dotychczas opieką i pomocą zostało objętych ok. 900 dzieci w wieku do 1. roku życia – pozbawionych opieki rodziców i wymagających specjalistycznego wsparcia.

– Odkąd prowadzenie ośrodków preadopcyjnych jest zadaniem województwa, w ramach konkursu ofert wybieramy wykonawcę naszego zadania. Od początku jest to Fundacja Rodzin Adopcyjnych prowadząca ośrodek w Otwocku, bo to właściwie jedyne takie miejsce na Mazowszu. Placówka ta już od ponad 24 lat chroni najmłodsze dzieci przed negatywnymi skutkami sieroctwa, zaniedbań i zagrożeń życia. Fundacja podpisała z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej umowę, dzięki której jej działalność w zakresie prowadzenia ośrodka jest zabezpieczona

– mówi członek zarządu województwa Elżbieta Lanc.

Samorządy województw w ramach realizacji swojego zadania mogą zlecić prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Unikatowy ośrodek

Od początku na Mazowszu taki ośrodek wybierany jest w otwartym konkursie ofert. W wyniku dotychczasowych konkursów ośrodek prowadzony jest przez Fundację Rodzin Adopcyjnych. Ośrodek w Otwocku to jedyny taki na Mazowszu i jeden z trzech w skali kraju.

– Fundacja prowadzi ośrodek już ponad 24 lata, a od 12 lat ściśle współpracuje z samorządem, realizując dla niego to zadanie. Od początku jego istnienia udało nam się pomóc około 1450 dzieciom, w tym prawie 900 w ścisłej współpracy z samorządem. Ponad 93% dzieci trafiło do rodzin, bo taki jest nasz cel – jak najszybciej przygotować dziecko do powrotu do jego rodziny naturalnej, poprzez pracę z nią, aby zakończyć sytuację kryzysową, bądź umieszczenie go w rodzinnej pieczy zastępczej: w rodzinach adopcyjnych i zastępczych. Przez te wszystkie lata nabraliśmy do siebie zaufania i wiemy, że możemy na sobie polegać nawet w sytuacjach nagłych – jak chociażby epidemia COVID-19. Obecnie zaowocowało to sprawnie przeprowadzonym konkursem i umową na kolejne 5 lat. Dziękujemy nie tylko za to zaufanie, ale za to, że możemy liczyć na pomoc pracowników Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w sytuacjach, które wymagają ich wsparcia

– podkreśla Wojciech Pytel, prezes zarządu Fundacji Rodzin Adopcyjnych.

W ośrodku przyjmowane są noworodki i niemowlęta z całego województwa. To dzieci przed ukończeniem 1. roku życia – pozostawione po urodzeniu w szpitalu, w oknach życia, odebrane rodzicom na skutek interwencji sądu lub policji, ale też przyniesione dobrowolnie przez rodziców.

Bezpieczny rozwój

Ośrodek jest miejscem, gdzie bezpiecznie można pozostawić dziecko, by uchronić je przed przemocą, zaniedbaniem czy skutkami porzucenia przez rodziców. Pomoc dzieciom w dochodzeniu do zdrowia zapewniają m.in. lekarz pediatra, rehabilitant, neurolog dziecięcy i neurologopeda, psycholog kliniczny, pedagog.

– Ośrodek preadopcyjny kojarzy się z miejscem, w którym przebywają dzieci biorące udział w procesie adopcji. Ale działalność tego ośrodka to coś więcej. Po pierwsze sytuacja prawna większości tych dzieci jest nieregulowana i dobrze się dzieje, gdy w trakcie ich pobytu w ośrodku zdążą zapaść odpowiednie decyzje sądów. Po drugie, ośrodek pracuje nad tym, by w sytuacjach, które na to pozwalają, umożliwić powrót dziecka do rodziców biologicznych. Rodzice biologiczni, adopcyjni lub zastępczy mogą przebywać przy dziecku codziennie. A najważniejszą ideą tego miejsca jest to, by dziecko jak najkrócej przebywało w ośrodku, mimo że zapewnia on opiekę na najwyższym poziomie. W pierwszej kolejności ośrodek pracuje nad tym, aby dziecko wróciło do swojej naturalnej rodziny, a jeśli to się nie uda, wówczas dla dziecka poszukiwane jest zastępcze lub adopcyjne środowisko rodzinne

– wyjaśnia Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Fachowa pomoc

W ośrodku pracują wykwalifikowane pielęgniarki i opiekunki dziecięce zatrudnione w systemie całodobowym – tak, by zapewnić dzieciom stałą i troskliwą opiekę. Poza tym, aby dzieci czuły się bezpiecznie, komfortowo – zwłaszcza, by przeciwdziałać skutkom choroby sierocej, ośrodek nawiązuje współpracę z wolontariuszami, którzy poświęcają czas na zabawy z dziećmi czy chociażby przytulanie ich, dawanie poczucia bliskości, spacery.

Do ośrodka trafiają również dzieci wymagające szczególnej pielęgnacji, np. karmienia  przez sondę. Zgodnie z umową podpisaną z samorządem województwa, dzieci mają zapewnione niezbędne usługi opiekuńcze i lekarskie, szczepienia ochronne, bieżącą i przesiewową diagnostykę (USG głowy, stawów biodrowych i jamy brzusznej, badania dot. HIV, WZW-B, cytomegalii i toksoplazmozy), ale też rehabilitację ruchową, stymulację rozwojową i działania zapobiegające chorobie sierocej – m.in. chustowanie i masaże. Samorząd województwa finansuje wynagrodzenia kadry ośrodka, zakup lekarstw, żywności, ubrań, koszty konsultacji specjalistycznych i badań medycznych, a także pokrywa koszty administracyjne, takie jak opłata mediów, czynszu czy koszty eksploatacji samochodów do przewozu dzieci na konsultacje lekarskie oraz do szpitali.

W poszukiwaniu rodziny

Dzięki ogromnym staraniom pracowników ośrodka i innych służb pomocowych działających w zakresie wspierania rodzin i dzieci (ośrodków adopcyjnych, powiatowych centrów pomocy rodzinie, sądów rodzinnych, ośrodków pomocy społecznej, asystentów rodzin) ponad 76% z tych dzieci znalazło nową rodzinę – adopcyjną, ponad 8% powróciło do rodziców biologicznych, ponad 9% trafiło do rodzinnej pieczy zastępczej, a tylko nieco ponad 6% znalazło schronienie w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Ośrodek wspiera też kontakt biologicznych rodziców z dziećmi. Mają oni możliwość codziennych spotkań od 9.00 do 18.00. W ten sposób poznają się wzajemnie z dziećmi, uczą się opiekować nimi, chodzą na wspólne spacery i czekają na moment, gdy będą mogli wrócić z dzieckiem do domu.

Ośrodek ze względu na bezpieczeństwo dzieci usytuowany jest na terenie szpitala, w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału pediatrycznego, ale jego wnętrza to przytulne pokoiki, urządzone tak, by również przestrzeń działała na nie terapeutycznie.

Kontakt dla mediów:

Hanna Maliszewska

rzeczniczka prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 798 810 794

e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

Opublikowano wAktualności, Aktualności - piecza zastępcza, Informacje prasowe, Wyroznione

Powiązane