Menu Zamknij

Bezpieczny kierowca to świadomy kierowca – szkolenia na Torze Modlin

Znów 2400 osób skorzysta ze specjalistycznych szkoleń na Torze Modlin. Dotyczą one głównie kierowców wieku 18-24 lat i tych powyżej 55. roku życia. Dotychczas w takich zajęciach wzięło udział już 3300 osób. Przez najbliższe trzy lata szansę mają kolejni, dzięki ponad 4 mln zł przeznaczonym przez sejmik województwa.

Bezpieczeństwo na drodze jest dla nas priorytetem. Zależy nam na tym, by uczyć mieszkańców Mazowsza świadomego poruszania się po drodze. Zwłaszcza gdy chodzi o osoby starsze, które powinny mieć świadomość tego, co dzieje się z wiekiem lub ze względu na przyjmowane leki z ich percepcją. Poprzednie edycje naszych szkoleń cieszyły się ogromnym zainteresowanie. Teraz znów kierowcy z całego Mazowsza będą mogli szkolić się w oparciu o profesjonalnie przygotowany program

– podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego, Elżbieta Lanc.

To już trzecia edycja prowadzonych przez samorząd województwa szkoleń dla kierowców w wieku 18-24 lata oraz powyżej 55. roku życia. Wprowadzono dodatkową kategorię wiekową, która pozwoli osobom na pograniczu grup wiekowych skorzystać z zajęć.

Bezpieczeństwo i profilaktyka

Dotychczas skorzystało z niego 3300 kierowców. Podpisywana teraz umowa pozwala prowadzić szkolenia przez trzy lata, dzięki czemu do końca 2026 roku przeszkolonych może być nawet 2400 osób z całego województwa (po 800 co roku).

– Pięć lat temu rozpoczęliśmy od szkoleń dla osób starszych. Budziły nie tylko zainteresowanie, ale i uznanie. Wielu seniorów mówiło o tym, jak szkolenia zmieniły ich sposób postrzegania siebie jako kierowcy. Później dołączyliśmy grupę kierowaną do najmłodszych kierowców. Oba typy szkoleń oparte są na programie związanym z profilaktyką uzależnień. Uświadamiamy, jak substancje psychoaktywne, alkohol lub leki wpływają na kondycję osoby prowadzącej pojazd. Zależy nam na tej edukacji, bo według statystyk ponad 14 proc. wypadków w ubiegłym roku spowodowanych było przez osoby pod wpływem alkoholu. Cały czas we wspólnych inicjatywach z WORD-ami przypominamy, że bezpieczeństwo na drodze to nie tylko technika jazdy, ale też świadomość stanu swojego organizmu

– zauważa Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Koszt całości to 4,2 mln zł, z czego 2,4 mln zł pochodzi z budżetu województwa, a 1,8 mln zł to środki przekazane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej pochodzące z wydawanych zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 proc., tzw. środki korkowe.

Rekrutacją osób zajmują się Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z całego Mazowsza – Warszawy, Ciechanowa, Ostrołęki, Płocka, Radomia i Siedlec. To do tych instytucji można zgłaszać się, żeby wziąć udział w szkoleniach.

Tysiące świadomych kierowców

W 2019 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej razem z urzędem marszałkowskim i Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego z całego województwa rozpoczęło akcję skierowaną do kierowców powyżej 55. roku życia. Wówczas ze szkoleń skorzystało 920 kierowców. W późniejszych latach było 2400 kolejnych osób – tym razem już w dwóch grupach wiekowych.

– Do 91% wypadków dochodzi z winy kierujących. 86% zabitych jest skutkiem ich nieprawidłowych decyzji. W 61% wypadków powodowanych przez młodych kierowców z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu giną ludzie. Te dane jednoznacznie pokazują potrzebę kształtowania umiejętności przewidywania skutków swoich zachowań. Brakuje wyobraźni ryzyka. Jednocześnie podstawowe szkolenia przewidziane dla uzyskujących prawa jazdy nie zapewniają często pożądanego poziomu kwalifikacji młodych kierowców. Jest potrzebna „druga faza szkolenia”, która pozwoli na uświadomienie kierującym następstw ich działań. Szkolenia nie tylko mogą uratować zdrowie i życie samym kierującym, ale także innym uczestnikom ruchu drogowego. W przypadku grup kierowców powyżej 55 roku życia mamy natomiast do czynienia z narastającym obniżaniem poziomu sprawności połączonym często z elementem rutyny i przekonania, iż wypadki dotyczą tylko młodych i niedoświadczonych kierowców. I dlatego celowa jest korekta dokonywana podczas szkoleń pozwalająca na realniejszą samoocenę własnych umiejętności i zachowań. Tylko świadomy własnych ograniczeń kierowca jest na drodze przewidywany i bezpieczny.

– zaznacza Tomasz Matuszewski, z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.

Od teorii do praktyki

W trakcie szkolenia organizowanego na Torze Modlin uczestnicy biorą udział w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych. Każde szkolenie obejmuje trzy godziny zajęć teoretycznych z psychologiem i trzy godziny jazdy na specjalistycznych torach.

W trakcie zajęć omawiana jest nie tylko specyfika ruchu drogowego w Polsce, ale też wpływ substancji psychoaktywnych i alkoholu na możliwości percepcyjne kierowców, a tym samym na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Zajęcia przewidują krótki trening uważności i kontrolowania procesów podejmowania decyzji.

Uczestnicy nauczą się analizować zjawiska związane z nadużywaniem napojów alkoholowych – piciem ryzykownym, piciem szkodliwym, mechanizmem i objawami uzależnienia.

Część praktyczna prowadzona jest z wykorzystaniem samochodów hybrydowych Renault Arkana, które na co dzień służą kursantom Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault. W trakcie tych zajęć kierowcy sprawdzają się m.in. w hamowaniu awaryjnym na nawierzchni o różnej przyczepności, w sytuacjach, w których trzeba ominąć nagle pojawiającą się przeszkodę, ale też w jeździe, która uświadamia wpływ rozmowy telefonicznej lub z pasażerem na koncentrację.

Jazdy uświadamiają też, jakie są zasady działania systemów wspomagających w samochodach. To również lekcja tego, jak ważna w bezpiecznym prowadzeniu samochodu jest pozycja kierowcy – zasady prawidłowego ustawiania fotela, lusterek oraz zapinania pasów bezpieczeństwa.

– Ocena skuteczności szkoleń, przeprowadzana wśród uczestników programu MCPS pokazuje, że te zajęcia skutecznie poprawiają świadomość zagadnienia, jakim jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Program szkoleń został opracowany tak, aby każdy jego uczestnik mógł doświadczyć trudnych sytuacji drogowych, symulowanych w bezpiecznym środowisku naszego ośrodka. Głównym celem zajęć jest umożliwienie uczestnikom oceny swoich możliwości jako kierowcy – między innymi takich, jak umiejętność prowadzenia pojazdu, ale przede wszystkim uświadomienie czyhających na drodze zagrożeń i podkreślenie tego, jak ważna jest umiejętność ich przewidywania i unikania. Wiedza ta zaprocentuje w przyszłości większym bezpieczeństwem na drogach. Zarówno kierowców, którzy ukończyli nasze szkolnie, jak i pozostałych uczestników ruchu

– wskazuje Rafał Zięba, prezes Toru Modlin Sp. z o.o.

Jest odrobinę lepiej

Problem wypadków drogowych nadal istnieje, ale w statystykach policyjnych widać ich nieznaczne spadki. W 2023 roku do policji zgłoszono 20 936 wypadków drogowych (w skali kraju) mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. W porównaniu z rokiem 2022, w którym odnotowano 21 322 wypadki, liczba ta spadła o 386 wypadków. W wyniku wypadków drogowych 1 893 osoby poniosły śmierć. W województwie mazowieckim w wyniku 1 741 wypadków, życie straciły 204 osoby.

Szczególną uwagę należy zwrócić na grupę tzw. młodych kierowców w wieku 18-24 lata, charakteryzującą się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 tys. populacji. W 2023 r. byli oni sprawcami 2 898 wypadków, zginęło w nich 275 osób, a 3 664 zostały ranne. Liczby są niższe od danych z 2022 roku o 161. Przyczyną 35,8 proc. wypadków, które spowodowali młodzi kierowcy było „niedostosowanie prędkości do warunków ruchu”. Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami i jednocześnie duża skłonność do brawury i ryzyka.

Natomiast grupa kierowców w wieku 55 lat i więcej – mimo że doświadczona – to osoby z tendencją do przeceniania swoich możliwości. Niedoszacowanie ograniczeń własnego organizmu wiąże się ze spadkiem ogólnej kondycji, słabszą koncentracją, często opóźnioną reakcją wynikającą z przyjmowania leków.

Kontakt dla mediów:

Hanna Maliszewska
rzeczniczka prasowa
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
tel. 798 810 794
e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
tel. 22 59 07 602
e-mail: biuro.prasowe@mazovia.pl

.24 04 03_mp3_Elżbieta Lanc – członkini zarządu województwa mazowieckiego o inicjatywie

24-04-03_mp3_Rafal-Zieba-prezes-Toru-Modlin-o-odbiorze-szkolen

24-04-04-Tomasz-Matuszewski-z-ca-dyrektora-WORD-w-Warszawie

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe, Profilaktyka uzależnień, Wyroznione

Powiązane