Menu Zamknij

Wizyta studyjna do WTZ, ZAZ z woj. świętokrzyskiego, 14-15 września 2021 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowej wizycie studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej na terenie woj. świętokrzyskiego, która odbędzie się w dniach 14-15 września 2021 r.

Celem wizyty jest poznanie specyfiki funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej spoza obszaru województwa mazowieckiego. Wizyta ma na celu wymianę informacji, przykładów dobrych praktyk i pomysłów pomiędzy uczestnikami wizyty a gospodarzami. Wizyta ma przyczynić się do implementowania dobrych, sprawionych rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej.
Program wyjazdu obejmuje wizyty w:

  1. Zakładzie Aktywności Zawodowej prowadzonym przez Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w Kielcach,
  2. Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymskokatolickiej w Kałkowie-Godowie,
  3. Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Judy Tadeusza w Starachowicach,
  4. Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stykowie.

Wizyta studyjna dedykowana jest przede wszystkich kierownikom i pracownikom mazowieckich warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej a także innym przedstawicielom ekonomii społecznej, jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom rynku pracy i integracji społecznej.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wizytą; mają zapewniony transport z Warszawy i z powrotem, transport między odwiedzanymi podmiotami ekonomii społecznej, wyżywienie, nocleg w hotelu 3* z pojedynczym zakwaterowaniem, materiały dydaktyczne, ubezpieczenie NNW.

Miejsce zbiórki: Parking przy Pałacu Kultury i Nauki od strony Al. Jerozolimskich przy kinie Kinoteka. Wyjazd o godz. 7:00.

Zakwaterowanie: Hotel Paradiso, ul. Harcerska 12, 26-130 Suchedniów

Zgłoszenia na wizytę studyjną przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego e-mailem (zeskanowany dokument) na adres: aneta.sepka@mcps.com.pl do dnia 8 września 2021 r. do godz. 12:00.

O zakwalifikowaniu się na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania będzie rekrutowana tylko jedna osoba z jednego podmiotu. Lista osób zakwalifikowanych zostaną umieszczone na stronie www.mcps.com.pl w dniu 8 września 2021 po godzinie 12:00.

Opublikowano wSeminaria, Szkolenia

Powiązane