Menu Zamknij

Jednodniowe szkolenie on-line pt. „Rozwój kompetencji cyfrowych – rozwiązania technologiczne w pracy pomocowej” – 26 października 2023 r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym jednodniowym szkoleniu on-line pt. „Rozwój kompetencji cyfrowych – rozwiązania technologiczne w pracy pomocowej

Termin: 26 października 2023 r.

Szkolenie poprowadzi: Pan Michał Madej

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji cyfrowych oraz poznanie rozwiązań technologicznych w pracy pomocowej.

Informacje organizacyjne:

szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego, wykonujących zadania dot. wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pracowników samorządu terytorialnego bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań, podmiotów zatrudnienia socjalnego, organizacji pozarządowych, działających w sferze pomocy i integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej,  podmiotów działalności pożytku publicznego, warsztatów terapii zajęciowej, innych podmiotów, prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, pracowników publicznych służb zatrudnienia, wykonujących zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracowników i wolontariuszy PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej, pracowników centrów usług społecznych, organizatorów usług społecznych, koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych, którzy pracują w województwie mazowieckim

udział w szkoleniu jest bezpłatny

liczba miejsc jest ograniczona

organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie oraz materiały dydaktyczne

zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w formacie PDF na adres
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

termin przyjmowania zgłoszeń: 19 października 2023 r.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Informację zwrotną o zakwalifikowaniu uczestnika na szkolenie otrzymają Państwo
e-mailem na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57, 22 376 85 36
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Wykonawcą szkolenia jest: Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, CSK Expert Rafał Gorczowski

Załączniki:

Opublikowano wSzkolenia, Szkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane