Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Mazowieckiego Stowarzyszenia “Aktywni – Pozytywni” na realizację zadania publicznego pn. “Dawać radość”, w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Małgorzaty Pomiernej, tel.: (22) 376 85 10, e-mail: malgorzata.pomierna@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.
Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt.

Załącznik:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie “Aktywni – Pozytywni”


22.04.2024 14:38
umieścił: Patrycja Zęgota
wytworzył: Małgorzata Pomierna

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert

Powiązane