Menu Zamknij

Dotacje dla NGO

W ramach Wydziału Profilaktyki Uzależnień funkcjonuje Biuro Edukacji Społecznej, do zadań którego należy w szczególności prowadzenie współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie przygotowania i realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (dalej: „Program”) w ustawowym (ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) obszarze „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, tj. dotacje dla organizacji pozarządowych na działania związane z profilaktyką uzależnień.
Program, informacje na temat ogłaszanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego otwartych konkursach ofert oraz zasady przyznawania i rozliczania dotacji znajdują się na stronie:

Ponadto informacje na temat ogłaszanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w zakresie działalności Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej otwartych konkursach ofert znajdują się na stronie:

Z informacjami na temat ogłaszanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w zakresie działalności Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej otwartych konkursach ofert można zapoznać się również w generatorze ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępnym na stronie:

Biuro Edukacji Społecznej
tel. 22 37 68 575
e-mail: edukacja.spoleczna[a]mcps.com.pl