Menu Zamknij

Kategoria: Zamówienia publiczne

Postępowanie: MCPS.WP/MP/351-2/2021 Zakup i dostawa sprzętu do dezynfekcji powietrza oraz środków ochrony osobistej dla instytucji pomocy i integracji społecznej (PCPR i OPS uczestniczące w projekcie) z województwa mazowieckiego w ramach zwalczania i przeciwdziałania COVID19, w związku z realizacją Projektu partnerskiego pt. „Liderzy Kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/456635 Data: 11.05.2021 r. Umieścił: Piotr Ratajczyk Wytworzył: Piotr Ratajczyk

„Organizacja i przeprowadzenie 5 konferencji w formie zdalnej w czasie rzeczywistym dla 5 województw w związku z realizacją projektu pt. „Liderzy Kooperacji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna” znak sprawy – MCPS.ZP/AR/351-2-6/2021

https://platformazakupowa.pl/transakcja/454946 Data: 06.05.2021 r. Umieścił: Andrzej Rzewiński Wytworzył: Andrzej Rzewiński  

Usługa transportowa polegająca na przewozie członków stowarzyszeń abstynenckich oraz dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień z terenu województwa mazowieckiego podczas przedsięwzięć integracyjno-profilaktycznych w ramach wojewódzkiej kampanii społecznej “Porozumienie dla trzeźwości”. – MCPS.ZP/PR/351-1-1/2021/U

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/429913 28.04.2021 16:29 umieścił: Paweł Ginel wytworzył: Paweł Ginel