Menu Zamknij

Pełnomocnik Zarządu

Uchwałą nr 1234/67/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 września 2019 r. na stanowisko Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołany został Tomasz Osadnik – kierownik Wydziału Profilaktyki Uzależnień.

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  • koordynacja przygotowania i realizacja wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
  • udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym realizującym zadania objęte tym programem;
  • współdziałanie z innymi organami administracji publicznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Kontakt do Pełnomocnika:
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
tel.: 22 37 68 574
e-mail: mcps[a]mcps.com.pl