Menu Zamknij

Jedenaste posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów

Informujemy, że 23 marca 2022 r. w godzinach 9-10:30 odbędzie się jedenaste posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów, przeprowadzone zdalnie (wideokonferencja).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Informacja na temat bieżących działań MCPS w zakresie polityki senioralnej (9.00-9.15)
  2. Informacja członków MRS w zakresie podjętych działań w ich organizacjach na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Instrumenty wsparcia w ramach programów Urzędu Marszałkowskiego i wsparcia rządowego. (9.15-9.30)
  3. Informacja nt. programu wsparcia inicjatyw powstawania i funkcjonowania rad seniorów i rad młodzieżowych. (9.30-9.45)
  4. Informacja nt. aktualizacji programu Polski Ład i Tarcza Antyinflacyjna dla organizacji senioralnych.(9.45-10.00)
  5. Stanowisko MRS w sprawie aktualizacji waloryzacji emerytur i innych świadczeń wypłacanych osobom starszym w przewidywanej w tym roku wysokiej ponad 10 procentowej inflacji. (10.00-10.15)
  6. Sprawy różne (10.15-10.30)

Informacje na temat posiedzenia uzyskać można pod adresem mrs@mcps.com.pl lub pod numerem telefonu (22) 376 85 09, (22) 376 85 10.

Opublikowano wSeniorzy

Powiązane