Menu Zamknij

Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania

„Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)” – informacje o projekcie

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej informuje, że wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt: „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)” w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne FEM 2021-2027, został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego jako rekomendowany do dofinansowania.

Projekt prowadzony będzie  przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ale jego partnerami w tych działaniach będą miasta z Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS), które wyraziły chęć udziału w projekcie.

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych (w tym usług interwencyjnych) świadczonych na rzecz osób starszych w społeczeństwie lokalnym wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania tj. Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS).

Okres realizacji projektu:

01.03.2024 r. do 30.06.2027 r.

Grupa docelowa:

Wsparcie przewidziano dla 313 osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania (teren Regionu Warszawskiego Stołecznego), które ukończyły 60 rok życia.

Wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi: Całkowita wartość projektu – 9 383 788,70 PLN Dofinasowanie – 8 851 688,70 PLN Wkład UE- 4 691 894,35 PLN  

Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Projekt umożliwi udział każdemu na jednakowych zasadach, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd czy orientację seksualną.

Formy wsparcia przewidziane w  projekcie:

  • usługi opiekuńcze,
  • usługi sąsiedzkie,
  • wolontariat opiekuńczy,
  • opaski na nadgarstek (na okres realizacji projektu) wyposażone w: przycisk bezpieczeństwa, sygnał S.O.S. detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z telecentrum i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja) wraz z kartą SIM i abonamentem oraz pakietem Internetu umożliwiającym korzystanie z tych urządzeń, które zapewnią seniorom możliwość wywołania sygnału S.O.S. oraz kontakt głosowy z konsultantem telecentrum (24h).

Kontakt do Wydziału Projektów:

tel. (22) 376 85 67, (22) 376 86 05

e-mail: projekty@mcps.com.pl

Informacje o partnerach, a przede wszystkim kontakty do osób, które będą przeprowadzać rekrutację
będzie można znaleźć na naszej stronie.


„Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” – informacje o projekcie

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej informuje, że wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt: „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych
i zdrowotnych na Mazowszu Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne FEM 2021-2027, został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego jako rekomendowany do dofinansowania.

Projekt prowadzony będzie  przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ale jego partnerami w tych działaniach będą miasta z Regionu Mazowieckiego Regionalnego (RMR), które wyraziły chęć udziału
w projekcie.

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych (w tym usług interwencyjnych) świadczonych na rzecz osób starszych w społeczeństwie lokalnym wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania tj. Regionu Mazowieckiego Regionalnego  (RMR).

Okres realizacji projektu:

01.03.2024 r. do 30.06.2027 r.

Grupa docelowa:

Wsparcie przewidziano dla 733 osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania (teren Regionu Mazowieckiego Regionalnego), które ukończyły 60 rok życia.

Wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi: Całkowita wartość projektu – 21 916 720,00 PLN Dofinasowanie – 20 820 884,00 PLN Wkład UE – 18 629 212,00 PLN

Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Projekt umożliwi udział każdemu na jednakowych zasadach, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd czy orientację seksualną.

Formy wsparcia przewidziane w  projekcie:

  • usługi opiekuńcze,
  • usługi sąsiedzkie,
  • wolontariat opiekuńczy,
  • opaski na nadgarstek (na okres realizacji projektu) wyposażone w: przycisk bezpieczeństwa, sygnał S.O.S. detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z telecentrum i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja) wraz z kartą SIM i abonamentem oraz pakietem Internetu umożliwiającym korzystanie z tych urządzeń, które zapewnią seniorom możliwość wywołania sygnału S.O.S. oraz kontakt głosowy z konsultantem telecentrum (24h).

Kontakt do Wydziału Projektów:

tel. (22) 376 85 67, (22) 376 86 05

e-mail: projekty@mcps.com.pl

Informacje o partnerach, a przede wszystkim kontakty do osób, które będą przeprowadzać rekrutację
będzie można znaleźć na naszej stronie.