fbpx
Menu Zamknij

Kategoria: Otwarte konkursy ofert

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa i diagnostyki FAS/FASD dla rodzin z dziećmi

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa i diagnostyki FAS/FASD dla rodzin z dziećmi – wpłynęły trzy oferty,…

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

Wszystkie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych – spełniały…

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2020 roku w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”, ogłoszonego uchwałą nr 286/107/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2020 r.

ZAD 1. Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem Wyniki oceny formalnej zadanie 1   ZAD 2. Wspieranie realizacji programów…

Wyników oceny formalnej do otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”.

Wyników oceny formalnej do otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze…

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020 – 2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze “Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”, zadanie: Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Wstęp Uchwała-świetlice-2020-2022 Ogłoszenie-świetlice-2020-2022 11.03.2020 12:23 umieścił: Hubert Siczek wytworzyła: Małgorzata Wołągiewicz

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych.

Wstęp Uchwała Ogłoszenie konkursowe Załącznik nr 2-nabór-piecza-poradnia-adopcja Załącznik do zał. nr 2-piecza-poradnia-adopcja 04.03.2020 10:45 umieścił: Damian Piekut wytworzyła: Bogusława Kaczyńska