Menu Zamknij

Kategoria: Otwarte Konkursy Ofert

„Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył środki „małe dotacje” w ramach obszaru „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na zadanie „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin”.

W dniu 25 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 244 727,00 zł  na dofinansowanie zadania „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin” w…