Menu Zamknij

Kategoria: Aktualne Otwarte Konkursy Ofert

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 – 2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze ,,Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,, zadanie: ,,ZLECENIE PROWADZENIA OŚRODKA ADOPCYJNEGO”

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach  2019 – 2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny…