Menu Zamknij

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – zadanie pn.: „Zlecenie prowadzenia ośrodków adopcyjnych” – wyniki weryfikacji formalnej

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024-2028 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze “Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: “Zlecenie prowadzenia ośrodków adopcyjnych”.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1) osobiście w godzinach 8:00–16:00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój nr 125A;

2) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;

3) za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/zalatwianie-spraw/.

Załącznik:

Wyniki weryfikacji formalnej


29.12.2023 15:51

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Wanda Lis

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert

Powiązane