Menu Zamknij

Kategoria: Aktualne Zamówienia Publiczne

„PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA DWUDNIOWEJ KONFERENCJI DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZEŃ I KLUBÓW ABSTYNENCKICH ZRZESZONYCH W MAZOWIECKIM ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH W SUBREGIONIE OSTROŁĘCKIM”. ZNAK SPRAWY: MCPS.PUZ/PL/4300-51/2019.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Identyfikator postępowania IWZ KluczPubliczny-Oferta-PostepowanieID-d5615581-32ac-478d-b479-27fb75ad9f17 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 – Wzór umowy Załącznik nr 3 –…

ORGANIZACJA DWÓCH KONFERENCJI – CZĘŚĆ I. : ORGANIZACJI DWUDNIOWEJ KONFERENCJI DOTYCZĄCEJ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA 150 OSÓB. CZĘŚĆ II: ORGANIZACJI DWUDNIOWEJ KONFERENCJI PN. „II MAZOWIECKIE FORUM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI” DLA 200 OSÓB. – znak sprawy: MCPS.PSP./432-1-5-/19; MCPS.PS/433-1-7/19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert KLUCZ PUBLICZNY Identyfikator postępowania IWZ Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik…