fbpx
Menu Zamknij

Kategoria: Zamówienia publiczne

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ DLA MAZOWIECKIEGO CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ, W RAMACH WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WOJEWÓDZKIEJ KAMPANII “POROZUMIENIE DLA TRZEŹWOŚCI”. MCPS.ZP/KM/351-6/2019/U

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert-korekta-2019-05-24 Informacja z otwarcia ofert UWAGA! Zmiana terminu składania ofert Modyfikacja treści SIWZ…

ZABEZPIECZENIE OBSŁUGI ORGANIZACYJNEJ, W TYM NOCLEGÓW ORAZ USŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS DWUDNIOWEJ KONFERENCJI W TERMINIE 13-14 CZERWCA 2019 R. DLA 40 PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SUBREGIONIE CIECHANOWSKIM PT. “PARTNERSTWO NA RZECZ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ – LOKALNE I PONADNARODOWE PRZYKŁADY DZIAŁAŃ PARTNERSKICH W SUBREGIONIE CIECHANOWSKIM”. MCPS.PU/AK/4300-15.2/2019

Informacja o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Protokół z otwarcia ofert IWZ Zał. nr 1 – OPZ Załącznik nr 2 – Wzór umowy…