fbpx
Menu Zamknij

Webinarium – „Pomoc w czasie epidemii”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Stowarzyszenie Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej zapraszają na webinarium „Pomoc w czasie epidemii”. O tym, jakie wyzwania stanęły przed pracownikami systemu pomocy społecznej po ogłoszeniu stanu epidemii w Polsce, jak radzą sobie z codziennymi wyzwaniami i czy teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej są narażeni na wypalenie zawodowe, będziemy rozmawiać z Katarzyną Wojtanowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej.

Webinar – 31.07., godz. 12:00-13:00
Link: https://livewebinar.com/625-332-120/0898b80e69bfd1a5a845de45bced4164

Katarzyna Wojtanowicz – doktor nauk społecznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w Instytucie Pracy Socjalnej. Praktyk pracy socjalnej z ponad 25-letnim doświadczeniem w różnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Ma szerokie zainteresowania w obszarze pracy socjalnej, stosuje wiele metod i narzędzi pracy socjalnej. Jest m.in. terapeutą w nurcie psychodynamicznym, a od roku 2005 mediatorem specjalizującym się w mediacjach rodzinnych. Ma duże doświadczenie w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym pracowników systemu pomocy społecznej. Jest certyfikowanym superwizorem pracy socjalnej, członkiem: Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej i Regionalnej Komisji ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny województwa małopolskiego, w kadencji 2013-2018 oraz 2018-2023. Współrealizowała wiele projektów w obszarze pomocy społecznej. Ma doświadczenie w realizacji superwizji dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny, grup roboczych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych, pracowników środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej i kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej.


Mazowiecka Akademia Sztuki Pomagania to projekt edukacyjny, którego celem jest wspieranie kadr pomocy społecznej z Mazowsza. Współczesny model pomocy społecznej i pracy socjalnej stawia przed pracownikami służb społecznych coraz większe wymagania. MASP udostępnia wiedzę, organizując webinary, seminaria i szkolenia on-line oraz wykłady i spotkania w trybie stacjonarnym.
Akademię realizuje Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Opublikowany w Aktualności, Szkolenia

Powiązane