Menu Zamknij

29 kwietnia Europejskim Dniem Solidarności Międzypokoleniowej!

29 kwietnia Europejskim Dniem Solidarności Międzypokoleniowej!

Jak co roku w tym właśnie dniu obchodzimy Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. Dzień ten ustanowiony został przez Komisję Europejską w celu promowania porozumienia międzypokoleniowego i idei Europy przyjaznej dla przedstawicieli wszystkich grup wiekowych.

Zachodzące przemiany demograficzne i społeczne wymagają zacieśnienia więzi między pokoleniami. Niezbędna jest nam solidarność, która jednoczy starszych i młodszych, przyczyniając się do tworzenia ubogacających więzi i okazywania sobie wzajemnego wsparcia.

Korzyści wynikające z solidarności międzypokoleniowej są obopólne – zarówno dla młodszych jak i starszych członków społeczeństwa. Wszyscy możemy wiele zyskać na wzajemnych kontaktach, jak również możemy się wiele od siebie nawzajem nauczyć.

Przekonują o tym seniorzy, którzy w materiale „Drogi Dwudziestoletni” dzielą się swymi doświadczeniami, wspomnieniami i udzielają młodszym cennych rad życiowych: https://www.youtube.com/watch?v=Qq6tSvY6O24

Zatem, niech nasza codzienna postawa sprzyja budowaniu dialogu wszystkich pokoleń. Dążmy do zjednoczenia pokoleń w celu przezwyciężania dyskryminacji i stereotypów dotyczących młodości i starości oraz do promowania równego uczestnictwa młodszych i starszych przedstawicieli społeczeństwa we wszystkich dziedzinach życia.

Pielęgnujmy więzi łączące przedstawicieli wszystkich grup wiekowych, bądźmy ze sobą solidarni każdego dnia. Niech nie opuszcza nas wzajemna życzliwość i empatia!

/-/ Elżbieta Bogucka
Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego
do spraw Polityki Senioralnej

Opublikowano wSeniorzy

Powiązane