Menu Zamknij

Centra Usług Społecznych – nowe jednostki pomocy społecznej

Od jutra gminy mogą składać wnioski w konkursie na tworzenie /strong>Centrów Usług Społecznych (CUS). To pilotażowy projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Centra mają być miejscem, w którym będą świadczone usługi społeczne dla wszystkich mieszkańców gminy. Nabór potrwa do końca lutego.

Zgodnie z ustawą z 19 lipca 2019 r. gminy mają od początku tego roku możliwość tworzenia Centrów Usług Społecznych. Mają to być miejsca, w których mieszkańcy będą otrzymywać wsparcie w postaci różnego rodzaju usług dostosowanych do lokalnych potrzeb.

Wnioskodawcą może być jedna gmina, ale przewidziano możliwość złożenia wniosku w partnerstwie kilku gmin. W zależności od typu projektu, mogą to być gminy o różnej liczbie mieszkańców: liczące poniżej 5 tys. mieszkańców; gminy między 5 tys. a 99 999; miasta liczące od 100 tys. mieszkańców i miasta na prawach powiatu. Wkład własny nie jest wymagany. Z założenia dofinansowanie ma uzyskać 30 projektów, a łączna kwota na to przeznaczona to 100 mln zł.

Tworzone centra mogą powstać na bazie przekształcanych ośrodków pomocy społecznej albo jako niezależne jednostki funkcjonujące równolegle z ops-em.

Konkurs ogłoszony jest w ramach unijnego projektu „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” realizowanego z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) (Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”).

Szczegóły dotyczące typów CUS-ów, które można zgłaszać i kryteriów wyboru dostępne są na stronach: https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-kompleksowe-i-skoordynowane–o-centrach-uslug-spolecznych i https://www.gov.pl/web/rodzina/7-pytan-o-centra-uslug-spolecznych

 

Opublikowano wAktualności, Wyroznione

Powiązane