Menu Zamknij

Biznes

Oferta współpracy na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

Przykładowe działania CSR, które można prowadzić w ramach ekonomii społecznej (na podstawie dobrych praktyk) – informacje pochodzą z publikacji Katalogiem Rozmaitości Mazowieckiej Ekonomii Społecznej):

 • zamawianie produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej;
 • nawiązywanie współpracy pomiędzy szeroko rozumianym biznesem a przedsiębiorstwami o charakterze społecznym w kwestiach handlowych, wzajemnych doświadczeń oraz wymiany know-how;
 • dawanie możliwości i szansy zatrudnienia osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym (tzw. zatrudnianie wspierane);
 • organizacja oraz prowadzanie praktyk zawodowych dla osób uczestniczących w procesie aktywizacji zawodowej (praktyczna nauka
  zawodu);
 • edukacja w zakresie możliwości przekwalifikowania się i poszukiwania nowych miejsc pracy (dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub tych, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy);
 • wsparcie Inkubatorów Przedsiębiorczości – organizacja wspólnych projektów realizowanych na rzecz społeczności lokalnej, wsparcie
  w postaci grantów przeznaczanych na rozwój przedsiębiorczości społecznej;
 • zaangażowanie pracowników firmy w wolontariat pracowniczy polegający na świadczeniu różnego rodzaju prac na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Pracownicy dają swój czas, umiejętności i zdolności i dzięki temu rozwijają swoje talenty w innych dziedzinach. Firma może wspierać pracownika w tych działaniach – w zależności od swej kultury organizacyjnej: delegując go jako wolontariusza w czasie pracy, przekazując pomoc rzeczową lub okazując wsparcie logistyczne lub finansowe;
 • nieodpłatne świadczenie dla organizacji pozarządowych – usług doradczych, podatkowych i audytorskich;
 • współpraca ze społecznością lokalną na rzecz zrównoważonego rozwoju; podejmowanie działań proekologicznych mających na celu aktywizację społeczności lokalnych oraz pozytywną zmianę w sposobach gospodarowania zasobami środowiska oraz poprawę wizerunku miejscowości;
 • organizacja konkursów na najlepszą pracę dyplomową, kierowanych do studentów i wykładowców uczelni; ocena innowacyjności rozwiązań, poziomu technicznego wykonania oraz możliwości wdrożeń w praktyce;
 • wspieranie sportu paraolimpijskiego;
 • wykorzystanie dostępnych mediów do ukształtowania lub zmiany postaw czy zachowań danej grupy, bądź np. zwiększenia jej poziomu świadomości w jakimś zakresie (akcje edukacyjne, projekty związane z dzieleniem się dobrymi praktykami itp.);
 • dzielenie się z organizacją pozarządową (np. jakąś fundacją) zyskami ze sprzedaży produktów oznaczające realne wsparcie jej działalności.
Opublikowano wWspółpraca na rzecz ekonomii społecznej

Powiązane