Menu Zamknij

Definicje podmiotów ekonomii społecznej

Definicja podmiotów ekonomii społecznej (PES) zawarta jest w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Tym samym podmiotem ekonomii społecznej jest:

  • spółdzielnia socjalna,
  • warsztat terapii zajęciowej i zakład aktywności zawodowej,
  • centrum integracji społecznej i klub integracji społecznej,
  • spółdzielnia pracy, w tym spółdzielnia inwalidów i spółdzielnia niewidomych, oraz spółdzielnia produkcji rolnej,
  • organizację pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych,
  • podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej pojęć i terminów w sekcji ABC ekonomii społecznej.

Opublikowano wPodmioty ekonomii społecznej

Powiązane