Menu Zamknij

“Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zadanie: “Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

1 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 157/292/22 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze “Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze: „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zadanie: “Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

Nabór ofert: od 7 do 28 lutego 2022 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Edukacji Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerami telefonów: 22 376 85 76, 22 376 85 79, 22 376 85 80, 22 376 85 81

Załączniki:

Uchwała nr 157/292/22

Załącznik nr 1 do uchwały 157/292/22 – ogłoszenie


03.02.2022 11:23
umieścił: Damian Piekut
wytworzyła: Ida Fedorczyk

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert

Powiązane